Az EHS története

Az EHS Story

A Samsung új gazdaságos és környezetbarát hőszivattyús rend­sze­re egyaránt képes használati meleg víz és a fűtéshez szükséges meleg víz előállítására, illetve klasszikus légkondicionálóként is használható.

Globális felmelegedés?

Az emberi tevékenység ered­mé­nyeként megnő az üvegház-hatást okozó gázok kibocsátása (CO2).

Az olaj fogy!

Mivel az olaj ára emelkedik, al­ter­na­tí­va­ként megújuló energia-forrá­so­kat kell használnunk.

Nem fenntartható források

Az emelkedő olajárak miatt egyre magasabbak a fűtési költségek.

Kevecom Eco Heating System© 2016. Kevecom Kft.

Az EHS berendezés

A Samsung EHS berendezése egy rendkívül hatékony, all-in-one (min­den egyben) hőszivattyús rendszer, amely gazdaságos be­ru­há­zás, mivel ugyan azt a kültéri egységet hasz­nál­ja egyaránt hűtésre és fűtésre.

Gyors olcsó fűtés

A Samsung EHS rendszer, télen a levegő fűtésére szolgáló beltéri egy­sé­gek és a padlófűtés kom­bi­ná­ci­ó­já­val minden igényt kielégítve pénzt takarít meg Önnek.

Légkondícionálás

A nyári időszakban, a magas ha­té­kony­sá­gú légkondicionáló rendszer biztosítja, a kellemes hűvös kör­nye­ze­tet az Ön kényelme érdekében.

Energiamegtakarítás

A Samsung EHS rendszer, pontos és szakszerű kiválasztás és telepítés esetén, akár harmadára is csök­kent­he­ti fűtési költségeit a hagyományos gáztüzelésű rendszerekkel szem­ben.

Mi az a hőszivattyú?

A hőszivattyú energiatakarékos rend­szer, amely a hőt a környezeti levegőből gyűjti és azt fűtésre és meleg víz előállításra használja. A hőszivattyú használata fűtésre és használati meleg víz előállításra nem csak energia ha­té­kony megoldás de egyben környezet tudatos is.

Hogyan működik?

A környezeti levegő energiájából nyert hővel egy hő leadó hidraulikus rend­sze­ren keresztül, mint például a padlófűtés, a hőszivattyú kevesebb áram se­gít­sé­gé­vel tudja az otthonát felfűteni, mint ahogy azt a hagyományos gáz bojleres megoldásokkal lehetséges. Minden 1kW villamos energia bevitelével több, mint 4kW kimeneti hőenergia áll ren­del­ke­zé­sünk­re.

Melyek az előnyei?

Hőszivattyús rendszert használni az ott­ho­nunk fűtésére és használati me­leg­ víz előállítására nagyon energia ha­té­kony megoldás és emellett igazán kör­nye­zet tu­da­tos is. A legfeltűnőbb előnye a villany­szám­la csökkenéseként jelenik meg.

Az Európai Unió a hőszivattyúkat a megújuló energiát hasznosító ter­mék­ként tartja számon. Így a felhasználó kü­lön­fé­le támogatásokban részesülhet. Kér­jük, forduljon a helyi ta­ná­csa­dó­já­hoz, és kérjen tájékoztatást az ér­vény­ben lévő támogatásokról és az igé­nyel­he­tő kedvezményes tarifákról.

Szoba termosztát

Segítségével beállíthatja a kívánt szoba hő­mér­sék­le­tet.

Használati meleg víz

Folyamatos meleg víz minden alkalomra.

Padlófűtés és Radiátor

Az EHS hőszivattyú által felmelegített víz kering a padlóban és a radiátorokban. Kellemes meleget biztosítva az egész lakásban.

Távirányító

Beállíthatja a különböző le­he­tő­sé­ge­ket, és megjeleníti a mű­kö­dés állapotát.

Beltéri egység

A levegő hűtésére és fűtésére

Meleg víz

tartály

A meleg víz

biztosítására

Hidro

egység

A meleg víz

előállítását

biztosítja

Eco fűtésrendszer

A Samsung EHS klímaberendezése a III. évezred legkorszerűbb fűtési és hűtési megoldása:  A megújuló energi­ák használatával óvja környezetünket miközben a valódi kényelem biztonságával szolgálja az Ön ké­nyel­mét egész évben. A hidegebb hónapokban meleg vizet állít elő fűtéshez és használati meleg víz fel­haszná­lás­hoz, nyáron pedig klasszikus klímaberendezésként működve enyhíti a forró napok ké­nyel­met­len­ségeit.

EEV készlet

Az elektronikus expanziós szelep szabályozza a hűtőközeg áramlását a rendszerben.

Solar Panel

A használati meleg

víz felhasználás

70%-át biztosítja

100% környezet­barát nap­ener­gia

segítségével.

Kültéri egység

A fűtéshez szükséges

hőt a külső levegőből

nyeri és a fejlett

technológia révén ezt

használja fel a meleg víz előállítására télen.

Nyáron a beltéri  egységek által hűtés

közben elvont hőt adja

le a környezetben.